Tik Tik Punjabi Song- Lyrics

Lyrical Diary

Tik Tik Punjabi Song Lyrics ਜਿਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਪਰ (ਭਰ) ਗਯਾ ਸੀਓਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਪਰ … Read More

Kaali Meri Gaddi Punjabi Song- Lyrics

Lyrical Diary

Kaali Meri Gaddi Punjabi Song Lyrics ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ਤੂੰਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਆਈਤਾਂਹੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਯੀ.. ਪੇਹਲੀ ਤੱਕਣੀ … Read More

Dance Like Punjabi Song- Lyrics

Lyrical Diary

Dance Like Punjabi Song Lyrics ਨੀ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਨੀ ਗੋਰੀਪਾਗਲ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ..ਨੀ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਨੀ ਗੋਰੀਪਾਗਲ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ.. ਜਦੋਂ ਤੂੰ … Read More

Game Punjabi Song- Lyrics

Lyrical Diary

Game Punjabi Song Lyrics You Ready.. ਹੋ Gaane ਸੁਣਿਆਂ ਬਥੇਰੇਅਜੇ Rap ਸੁਣੋਗੇ ਇਕ Beat ਦੀ ਆਏ ਵਜਦੀ Slap ਸੁਣੋਗੇਗੱਲ ਪੇਸ਼ … Read More

My Name Punjabi Song- Lyrics

Lyrical Diary

My Name Punjabi Song Lyrics ਓ Colour ਪਸੰਦ ਨੀ ਕੋਈ ਕਾਲਿਆਂ ਹੀ ਨੇਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ ਡੋਨਾਲਿਆਂ ਹੀ ਨੇਅੱਡੀ ਨਾਲ ਭਾਣੇ … Read More

Mayajaal Punjabi Song- Lyrics

Lyrical Diary

Mayajaal Punjabi Song Lyrics ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਜੋਯੂ ਜ਼ਮਾਰੋ, ਮਾਯਾਜਾਲ ਮੈਂ ਖੋਯੋ..ਊ ਹਾ Deep Jandu ਆਹ Bohemia.. ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਜੋਯੂ ਜ਼ਮਾਰੋ, … Read More

Age 24 Punjabi Song- Lyrics

Lyrical Diary

Age 24 Punjabi Song Lyrics ਓ ਜਦ ਦਾ ਹੋ ਜਵਾਨ ਗਯਾ(ਜਦ ਦਾ ਹੋ ਜਵਾਨ ਗਯਾ)ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਏ ਮਾਨ ਗਯਾ(ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ … Read More

Yaar Sohneya Punjabi Song- Lyrics

Lyrical Diary

Yaar Sohneya Punjabi Song Lyrics ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੱਪੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ-ਮੇਰੇ ਯਾਰਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਚੰਨਾ ਮੇਰਾ ਪਯਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੱਪੇ … Read More