Aakad Punjabi Song- Lyrics

Lyrical Diary

Aakad Punjabi Song Lyrics ਤੁਸੀਂ ਆਕੜ ਰੱਖ ਲਵੋਅੱਸੀ ਪਯਾਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ..ਤੁਸੀਂ ਆਕੜ ਰੱਖ ਲਵੋਅੱਸੀ ਪਯਾਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ.. ਪਾਵੇਂ (ਭਾਵੇਂ) ਅਜ … Read More

Tralla Punjabi Song- Lyrics

Lyrical Diary

Tralla Punjabi Song Lyrics ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਯਾਰ ਵੈਰਨੇਤੂੰ ਤਾਂ ਗਯੀ ਸੀ ਮਾਰ ਵੈਰਨੇ..ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਯਾਰ ਵੈਰਨੇਤੂੰ ਤਾਂ ਗਯੀ … Read More

Laare Punjabi Song- Lyrics

Lyrical Diary

Laare Punjabi Song Lyrics ਮੈਂ ਸਬ ਕੁਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਸਬ ਕੁਜ ਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਆਂਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ … Read More

College Punjabi Song- Lyrics

Lyrical Diary

College Punjabi Song Lyrics ਤੇਰਾ ਨਿੱਤ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਾਪਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਓ ਕਹਿਣਾ.. ਤੇਰਾ ਨਿੱਤ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਾਪਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਓ ਕਹਿਣਾਦਿਲ … Read More

47 Fellas Punjabi Song- Lyrics

Lyrical Diary

47 Fellas Punjabi Song Lyrics ਓ ਜੱਟ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਵੇਖੀ ਆਏ ਪੁੱਤਰਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੇਖੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਂਨੂੰ ਯਾਦ ਆਊਗੀ ਅਣਕਹੀਆਂ ਦੀ … Read More

Killer Look Punjabi Song- Lyrics

Lyrical Diary

Killer Look Punjabi Song Lyrics ਓ ਤੇਰੀ ਕਿਲਰ ਜੀ ਲੁਕ ਜੱਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦੀਮੈਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦੀਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾਇਯੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ … Read More

Kalgi Punjabi Song- Lyrics

Lyrical Diary

Kalgi Punjabi Song Lyrics ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ ਆਏ ਤੂੰ ਮਿਥਿਆਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖ ਜੰਜ ਜਾਗ ਦੀਸੱਸ ਮੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆਏ ਰੂਪ … Read More

Outfit Punjabi Song- Lyrics

Lyrical Diary

Outfit Punjabi Song Lyrics ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਯਾ ਮਸਕਾਰਾ ਏਕੁ ਲੱਖ ਦਾਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕੇ ਹੋ ਜਾਇ ਫੈਨ ਮੋਤੀ ਆਖ ਦਾ..ਸ੨ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ … Read More

Kala Suit Punjabi Song- Lyrics

Lyrical Diary

Kala Suit Punjabi Song Lyrics ਇਕ ਤੁਰਦੀ ਬੜੀ Cuteਦੂਜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਾਲਾ ਸੂਟਤੀਜਾ ਜੁੱਤੀ ਟਿੱਲੇ ਡਰ ਆਏਚੋਥਾ ਆਖ ਵਿਚਕਾਜਰੇ ਦੀ … Read More