Bro Oye Punjabi Song -Lyrics

Print Friendly, PDF & Email

Bro Oye Punjabi Song Lyrics

ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਏ
ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਏ

ਤੇਰੇ 10-12 ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ (2) ਨੇ
ਮੇਰੇ ਪੁੱਟ ਕੱਲੇ (fast) ਤੇਰੇ ਥੋੜੇ ਜੇ Slow ਨੇ

ਓਹੀ ਨੇ ਜੇਦੇ ਸੋਚੀਂ ਬੈਠਾ ਐ
ਫੋਟੁੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਣ ਗੇ
ਹੱਥ ਐਨਾ ਦੇ ਹੋਉਂਦੇ ਤੂੰ ਵੇਈਂ ਪਾ ਜੇ ਗਾ
ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਹੋਣਗੇ..

ਤੇਰੀ ਥੋੜੀ-ਥੋੜੀ ਜੇਦੀ cool mind ਦੀ
ਪਾਰ ਐਂਨਾ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਟੁੱਟ-ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ

ਕਹਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਨਾ ਨੂੰ Mistake ਨਾ ਕਰਿ
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ..

ਕਹਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਨਾ ਨੂੰ Mistake ਨਾ ਕਰਿ
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ..

ਤੇਰੇਯਾਂ ਫੱੜ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ
ਸਾਡੇ ਤਕ ਕ੍ਰੋਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਏ, ਖੋਏ

ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਹੋਣਗੇ Friend ਅਜ ਦੇ
ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੋਉਂਦੇ ਸਿਧੇ Bro’ਐ, Bro’ਐ

ਇੱਕੋ ਟੀਫ਼ੀਨਾ ਚੋ ਖਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆਂ
ਜਾਤ matter ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਸੱਦੇ rule ਚ..

ਕਿੱਤੀ ਆਉਣਾ teacher ਰਸ
ਕੱਠੇ ਟਾਂਡੇ ਖਾਣ ਤੋਂ
ਪੈਗੀ ਆਦਤ ਹੱਥਆਂ
ਨਾ ਸੀ school ਚ..

ਹੋ ਚੱਕਵੇਂ ਸ੍ਵਭਾਵ ਐ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ
ਥੋੜੇ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਗੜੇ ਆ ਹੋਏ

ਹਾਏ ਕਿਰਤ ਤੇ ਜੇਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨੇ
ਯਾਰ ਕਦੇ ਨੀਂਦੇ ਜਿਗਰੇਆਂ ਹੋਏ

ਓ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਜੀ ਨਾ ਗੜਦੀ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਕੇ
ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੀ window ਵਿਚ ਕੱਦ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਆ

ਕਹਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਨਾ ਨੂੰ Mistake ਨਾ ਕਰਿ
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ..

ਕਹਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਨਾ ਨੂੰ Mistake ਨਾ ਕਰਿ
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ..

(RAP)

ਗਾਵੋ ਮੈ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਆਕੇ
ਲੜਕੇ ਸਾਰੇ ਲੜਾਕੇ
ਸੰਝਾਂਏਗੇ ਬਿਠਾਕੇ
ਫਿਰ ਪੇਲੇਂਗੇ ਲਿੱਤਾ ਕੇ
ਬੰਦੂਕ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਫ ਕਿ ਹੈ
ਬੋਤਲ ਭੀ ਪੀ ਲੀ ਅੱਧੀ ਹੈ
ਭਾਈ ਅਕੇਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ
ਸਬਕੀ ਸਾਂਸੇ ਰੁਕਤੀ ਹੈਂ..
ਰੱਖਣਾ ਆਂਖੇ ਨੀਚੇ
ਚੁੱਪ ਅਗਰ ਬਚਣਾ ਹੈ
ਵੋ ਮੈਨੇ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਅਗਰ ਜੋ ਸੱਚ ਨਾ ਹੈ
ਪਾੜੇ ਫਰਕ ਨਾ ਹੈ,
ਦੁਨਿਯਾਵਲੋ ਸੇ ਏ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਭੂ ਸੇ ਭੀ ਨਾ ਖੁਸ਼
ਇੰਕਾ ਕਾਮ ਬਸ ਕਲਪਨਾ ਹੈ
ਰਹਿਤ ਕਿਊ ਇਤਨਾ ਸਦਾ,
ਹਾਂ ਬਸ ਭੋਕਣੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਬੜਾ,
ਹਾਂ ਮੁਝੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਚੜਾ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਸੇ ਨਾ ਲੈਂਦਾ.. ਹਾਂ

ਹੋ ਗੋਰਾ-ਕਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਨੀ, ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲ ਓਏ
ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਲੀ ਮੇਹਫਿਲ ਓਏ
ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿਣੇ ਘਰੋਂ ਆ belong ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨੀ
ਯਾਰਾਂ ਚ ਜਤਾਈ ਦਾ ਨੀ ਭਰਕੇ ਦੇ Bill ਓਏ

ਓ ਮੈਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਲੀ ਮਾਰਦੀ ਆ
ਹੋ ਬੈ-ਬੈ ਗੜਦੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਆ
2-3 ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾ ਹਰ ਬੰਦੇ’ਚ ਨੇ
ਪਾਰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪਯਾਰ ਦੀ ਆ
ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪਯਾਰ ਦੀ ਆ..

ਉਥੇ ਨਾ allowed ਹੋਣ ਬਹਿਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ
ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਦੀ ਹੋ ਗੱਲ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀ ਆ

ਕਹਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਨਾ ਨੂੰ Mistake ਨਾ ਕਰਿ
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ..

ਕਹਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਨਾ ਨੂੰ Mistake ਨਾ ਕਰਿ
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ..

ਕਹਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਨਾ ਨੂੰ Mistake ਨਾ ਕਰਿ
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ..

ਕਹਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਨਾ ਨੂੰ Mistake ਨਾ ਕਰਿ
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ..

Bro Oye Punjabi Song Lyrics

Haaye Haye Haaye Hye
Haaye Haye Haaye Hye

Tere 10-12 khade mere naal do (2) ne
Mere Putt Kaalle(fast) Tere Thode Je Slow Ne

Ohhi ne jede sochi betha ae
Photo’aach dekhe hon ge
Hath aina de hounde tu aiveyin paa je gaa
Tenu hor ki bhulekhe honn ge..

Teri thodi-thodi jedi cool mind di
Par aenna di jawani tut-tut paindi aa

Kehke Yaar tu aina nu Mistake na kari
Meri maa jinha nu putt putt kehandi aa..

Kehke Yaar tu aina nu Mistake na kari
Meri maa jinha nu putt putt kehandi aa..

Teriyan fadd thale sutt de hone aa
Saade tak karone saanu khoye, khoye

Tere aale hounge Friend aj de
Saade taa hounde sidhe Bro’ae, Bro’ae

Ikko tiffinaa cho kha ke vadde hoye aan
Jaat matter hai hi na sadde rule ch..

Kitti auna teacher rus
katthe tande khaan ton
Paigi aadat hatthaan
na si school ch..

Ho chakwe savbhav ae Dillo saafe ne
Thode shonkaan kolon vigde aa hoye

Haye Kirat te jede rehnde naal ne
Yaar kaade naide jigreaa hoye

O gaal kaddi ji na gaddi vich betha soch ke
Sidhu saadi window vich kadd sutt laindi aa

Kehke Yaar tu aina nu Mistake na kari
Meri maa jinha nu putt-putt kehandi aa..

Kehke Yaar tu aina nu Mistake na kari
Meri maa jinha nu putt-putt kehandi aa..

(RAP)

Gaoon me dekh mere aake
Ladke saare ladaake
Samjhaayge bithake
Phir pelenge litta ke
Bandook aaj hi saaf ki hai
Bottle bhi pee li aadhi hai
Bhai akela kaafi hai
Sabki saansein rukati hain..
Rakhna aankhe neeche
Chup Agar bachna hai
Vo maine likha hi nhi
Agar Jo Sach na hai
Pade farak na hai,
Duniyawalo se ye to
Prabhu se bhi na khush
Inka kaam bas kalpna hai
Rehta kyu itna sadaa,
Haan Bas bhokne mein muh bada,
Haan Mujhe tu gussa na chada Haan
Main kaafi din se na ladaa.. haan

HO gora-kaala dekhya ni,Dekhe jaande Dil oye
Jitthe chaar yaar hon saade li mehfil oye
Kittho kehne gharo aa belong saanu fark ni
Yaaraan ch jataayi da ni bharke de Bill oye

O Main main main hi sali maardi aa
Ho bei-bei gaddi mere yaar di aa
2-3 maadiyan gallaan ta har bande’ch ne
Par yaraan naal gall saadi pyar di aa
Yaraan naal gall saadi pyar di aa..

Outhe na allowed hon behke baaziyan
Jitthe naam saade di ho gall uth pendi aa

Kehke Yaar tu aina nu Mistake na kari
Meri maa jinha nu putt putt kehandi aa..

Kehke Yaar tu aina nu Mistake na kari
Meri maa jinha nu putt putt kehandi aa..

Kehke Yaar tu aina nu Mistake na kari
Meri maa jinha nu putt putt kehandi aa..

Kehke Yaar tu aina nu Mistake na kari
Meri maa jinha nu putt putt kehandi aa..

Lyrical Diary-Bro Oye Punjabi Song Lyrics

Bro Oye Lyrics is a latest Rap punjabi track. The song is sung by Gur Sidhu ft Pardhaan & Lyrics are penned by Kirat Gill

Song Bangladesh-Lyrical Diary

Bangla Song Lyrics – Enjoy reading lyrics and trying to do them more than just lyrics, trying to have some more me. I enjoy doing this because it allows me to express myself in a unique way that not everyone can do. It also gives me a chance to learn new things, which I appreciate.

Lyrics are a way to communicate emotions, and they can be used to entertain or provoke an emotional response in the listener. Therefore, lyricists need to use complex academic jargon to evoke a strong emotional response. They can create a connection with their listener and hopefully evoke a feeling of enjoyment or pleasure.